چسباندن – چوب دستی همدردی بیلبائو شیمی درمانی

چسباندن – چوب دستی: همدردی بیلبائو شیمی درمانی بیماری سرطان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی وضعیت آب اصفهان از مرز بحران گذشته است

حسینعلی میراحمدی در گفت وگو با ایسنا در خصوص تجمعات اخیر کشاورزان و شدت یافتن بحران آبی اصفهان، اظهار کرد: درست است که اکنون آب پشت سد زاینده رود نیست با این وج

وضعیت آب اصفهان از مرز بحران گذشته است

وضعیت آب اصفهان از مرز بحران گذشته است

عبارات مهم : اصفهان

دبیر منزل کشاورز شهرستان اصفهان گفت: اوضاع آب اصفهان از مرز بحران گذر کرده است.

حسینعلی میراحمدی در گفت وگو با ایسنا در خصوص تجمعات اخیر کشاورزان و شدت یافتن بحران آبی اصفهان، اظهار کرد: درست است که اکنون آب پشت سد زاینده رود نیست با این وجود کشاورزان با انتقال آب جهت مصرف شرب به دیگر شهرها مخالف نیستند ولی در شرایطی که امروز با پرسشها بسیاری همچون انواع بیماری و فقر دست به گریبان هستند با انتقال آب از اصفهان به یزد جهت مصارف دیگر همچون کشاورزی و یا صنعت مخالف هستند.

وضعیت آب اصفهان از مرز بحران گذشته است

وی با انتقاد از فعالیت فولاد سپید دشت در شهرکرد و طرح های توسعه فولاد و ذوب آهن در شرایط بحران آبی اصفهان، گفت: استاندار به تنهایی قادر به حل معضل آب اصفهان نیست و حل مسئله زاینده رود عزم ملی می خواهد نه عزم استانی، آیا که متاسفانه بسیاری از مدیران استان، همراه با برنامه های آقای مهرعلیزاده نیستند.

دبیر منزل کشاورز شهرستان اصفهان با اعتقاد بر اینکه جهاد کشاورزی اصفهان با استاندار اصفهان هماهنگ نیست و شرکت آب منطقه ای نیز توان همکاری با مدیریت استان را ندارد، افزود: متاسفانه در سال های گذشته شرکت آب منطقه ای نسبت به حفر چاه های غیر مجاز اعتراضی نمی کرد و حتی مجوز بسیاری جهت حفر این چاه ها در آن سال ها، صادر کرد.

حسینعلی میراحمدی در گفت وگو با ایسنا در خصوص تجمعات اخیر کشاورزان و شدت یافتن بحران آبی اصفهان، اظهار کرد: درست است که اکنون آب پشت سد زاینده رود نیست با این وج

وی با تاکید بر اینکه عدم کنترل برداشت از آب های زیرزمینی معضل بزرگ کشور و استان شده است هست، تصریح کرد: در این شرایط دیگر آبی جهت چاه هایی با عمق 10 تا 12 متر باقی نمی ماند و آنها خشک شده است اند.

میراحمدی با بیان اینکه در این شرایط، استاندار در ورزنه اصفهان وعده پرداخت خسارت را می دهد، گفت: متاسفانه تنها به 50 درصد افرادی که دفترچه کشاورزی دارند خسارت پرداخت می شود ولی این افراد، جزو معترضان بی آبی اصفهان نیستند، متاسفانه بیشترین معترضان نسبت به بی آبی زاینده رود، رعیت ها هستند که حتی یک وجب زمین ندارند و درآمد آنها تنها به وجود آب، وابسته است.

وی هم چنین افزود: پرداخت خسارت به کشاورزان بر مبنای هکتار زمین تنها بین یک تا سه میلیون تومان است که دردی از پرسشها آنها دوا نمی کند.

وضعیت آب اصفهان از مرز بحران گذشته است

دبیر منزل کشاورز شهرستان اصفهان با بیان اینکه کشاورزان امروز به این باور رسیده اند که وعده های مسئولان و پرداخت اندک خسارت به آنها، موجب کم کردن پرسشها ارزش نمی شود، گفت: اگر دولت در حل بحران آب تدبیر نکند تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: کشاورزان هم اکنون اعتقاد هستند اگر امروز آبی نیست نباید جهت همه باشد و باید سهم انتقال آب به یزد، صنعت، فولاد و ذوب آهن و … نیز کم کردن یابد.

حسینعلی میراحمدی در گفت وگو با ایسنا در خصوص تجمعات اخیر کشاورزان و شدت یافتن بحران آبی اصفهان، اظهار کرد: درست است که اکنون آب پشت سد زاینده رود نیست با این وج

میراحمدی با انتقاد بر اینکه در بحران بی آبی امروز هر روز ذوب آهن بر توسعه و تولید خود اضافه می کند، اظهار کرد: متاسفانه دولت به پشت پرده پرسشها آب آگاه نیست و نسبت به حل آن ورود پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه دولت حاضر به مهلت دادن جهت پرداخت وام های کشاورزان نیست، تاکید کرد: هر روز از سوی بانک ها اخطارهای بسیاری به کشاورزان داده می شود و اگر دولت اطراف پرسشها آب تدبیر نکند اتفاقات ناگواری در پیش خواهیم داشت.

وضعیت آب اصفهان از مرز بحران گذشته است

دبیر منزل کشاورز شهرستان اصفهان با تاکید بر اینکه عده ای از خشکی زاینده رود و تجمعات کشاورزان ذینفع هستند، تصریح کرد: اگر زاینده رود پرآب شده است عده ای اندک متضرر می شوند آیا که آنها از خشکی زاینده رود، دلار چند هزار تومانی دریافت می کنند. متاسفانه مدیران رابطه ای و فامیلی در اصفهان منجر به شدت یافتن بحران آبی شده است است.

واژه های کلیدی: اصفهان | زاینده رود | پرداخت خسارت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs